Onze diensten

studiebegeleiding

Bij Project Study komen per dag maximaal 14 leerlingen. Dit betekent dat wij je goed leren kennen (en jij ons natuurlijk ook).  Wij bieden dus een persoonlijke aanpak afgestemd op je klas, niveau en de doelen die je wilt behalen. Wij gaan je sowieso helpen bij:

  • Leren leren
  • Inzetten en gebruiken van executieve functies (plannen, organiseren, doorzetten)
  • Vergroten zelfvertrouwen
  • Vergroten intrinsieke motivatie

Deze vaardigheden zien wij als basis voor studiesucces. Hier bovenop komen je persoonlijke uitdagingen. Hierbij kun je denken aan: ADHD en studie, faalangst, strijd over school met je ouders, maar ook het aangaan van grote uitdagingen (sportklas, muziek, ambities om een numerus fixus studie te doen) kunnen vragen om extra vaardigheden.

Wij helpen je bij:

  • Inplannen van je huis- en leerwerk
  • Alle vakinhoudelijke vragen
  • Het maken van praktische opdrachten
  •  We overhoren de stof voor een toets 
  •  Maken van oefentoetsen 

 

Lees hier meer over onze visie op leren 

 

 

 

studiebegeleiding examenjaar

Het eindexamenjaar is een bijzonder jaar, waarin er extra uitdagingen zijn.  Naast dat wij extra aandacht besteden aan de inhoud van de examenstof van de eindexamenvakken, hebben wij aandacht voor de extra spanning die dit jaar met zich mee kan brengen. De schoolexamencijfers resulteren in de helft van het gemiddelde eindcijfer.  De stof die in de schoolexamens wordt toetsen al grotendeels de stof van het centrale eindexamen. De voorbereiding voor de eindexamens begint dus al aan het begin van het jouw eindexamenjaar. Verder is er aandacht voor een aantal specifieke onderdelen van jouw schoolexamen:

profielwerkstuk

-keuze onderwerp
-opstellen hoofd- en deelvragen
-begeleiden schrijfproces
-afronding en presentatie

 

literatuurgesprek

-Keuze boeken
-stimuleren boeken lezen
-voorbereiding literatuurgesprek

 

beroepsoriëntatie vmbo

-stagekeuze
-begeleiding proces schrijven stageverslag
-afronding en presentatie

 

centrale eindexamens

Voor de voorbereiding van het centrale eindexamen maken wij gebruik van samenvattingen (eindexamenoverzicht) en oefenboeken. Ons streven is dat voordat leerlingen gaan oefenen met oude eindexamens (eindexamenoverzicht) ze alle stof hebben doorgenomen en begrijpen, waarbij wij de voortgang monitoren en uitleg geven over de stof. Voordat de centrale examens starten, maken leerlingen oude eindexamens en blijven dit oefenen totdat het voor hun noodzakelijk en reële cijfer wordt gehaald.

 Lees hier meer over onze visie op leren 

 

 

 

individuele begeleiding

Bij Individuele begeleiding maken we in overleg een traject op maat. Een traject op maat kan om verschillende redenen geschikt zijn, bijvoorbeeld als jij aan één keer per week een goede planning maken genoeg hebt  en je daarna  het huis- en leerwerk zelfstandig uit kan voeren. Ook als jij intensieve 1 op 1 begeleiding nodig hebt verspreid over meerdere uren, kan maatwerk geschikt zijn. 

We maken hierover afspraken tijdens een intakegesprek.

Contact

06 50560957

info@project-study.nl

Diensten

Over ons

Project Study 2023