Over ons 

Wie werken er bij Project Study en welke visie op leren en leerlingbegeleiding hebben wij

Didactiek 

Als leraren of begeleiders jou iets willen leren maken ze gebruik van didactiek. Simpel gezegd is didactiek: de manier waarop een leraar ervoor zorgt dat jij leert. In de praktijk gaat dit eigenlijk heel geleidelijk en zonder al te veel moeite. Ook bij Project Study maken wij gebruik van didactiek. Wij proberen jou te helpen op een manier die zo goed mogelijk bij jou, je hulpvraag en je niveau aansluit. De vaardigheden die jou helpen efficiënt te studeren oefenen we automatisch tijdens het maken van huis- en leerwerk. Hieronder kun je meer lezen over ons en mediërend leren, het concept dat wij bij de begeleiding als leidraad gebruiken.

Anneke

Na 30 jaar gewerkt te hebben in het voortgezet onderwijs heeft Anneke besloten zich volledig te richten op het begeleiden van leerlingen bij Project Study. In het voortgezet onderwijs is ze werkzaam geweest als leerkracht biologie, mentor en zorgcoördinator. Anneke is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het opzetten van Project Study. Ze verzorgt de intake- en oudergesprekken en houdt het begeleidingsproces in de gaten. Dagelijks is ze aanwezig bij de huiswerkklassen en ze geeft bijles en eindexamentraining voor de exacte vakken.

‘’Na 30 jaar in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest, heb ik besloten om mij sinds begin 2019 volledig in te zetten voor Project Study. Niet omdat mij het lesgeven, mentor en coach zijn, contacten met leerlingen en ouders gingen vervelen of geen uitdaging meer voor mij waren, maar omdat ik al deze vaardigheden nog beter kan benutten in ons eigen studie centrum.  Mijn motivatie haal ik uit het combineren van mijn passie voor de natuur, biologie met de bijbehorende exacte vakken en een didactische invulling van de dagelijkse begeleiding van leerlingen. Naast mijn bachelor biologie en onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs, heb ik in de loop der jaren veel tijd geïnvesteerd in bijscholing en cursussen. De laatste en meeste relevante voor de begeleiding van leerlingen bij Project Study is een post-HBO opleiding talent begeleider en coach bij Novilo”.

Eef

Eef is al voor het negende schooljaar heel nauw betrokken bij  Project Study. Ze heeft een bachelor (ortho)pedagogiek.  Naast bijlessen en eindexamentrainingen voor de talen is ze samen met Anneke verantwoordelijk voor  de dagelijkse huiswerkklassen.

“Ik ben fanatiek en probeer met nuchterheid en humor het beste in alle leerlingen naar boven te halen. Ik geloof dat leerlingen meer kunnen dan ze denken en dat zelfvertrouwen heel belangrijk is in het huidige onderwijssysteem. Ik vind het geweldig om samen met leerlingen te werken aan hun doelen. Als ik merk dat leerlingen (weer) in zichzelf gaan geloven en het beste uit zichzelf halen, is ons doel bereikt. Het is mijn droom en visie om Project Study rustig te laten groeien, zodat we meer leerlingen kunnen helpen op een persoonlijke en betrokken manier.

 

Kilian- begeleider exacte vakken. Kilian heeft de lerarenopleiding wiskunde gedaan en op enkele scholen stage gelopen. Kilian is geduldig en helpt je graag met de lastigste wiskunde sommen. 

 

Senne– begeleider economie & wiskunde 

 

Newton – huiswerkhond 

Zijn naam doet het al vermoeden, Newton is een echte huiswerkexpert. Nou ja, hij is vooral goed in knuffels en soms wat afleiding. Ook dat is natuurlijk belangrijk op zijn tijd. 

 Mediërend leren

Bij mediërend leren staat het principe centraal dat elke leerling ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Bij leerlingen die tegen moeilijkheden aanlopen of zich verder willen ontwikkelen is het de kunst om samen met de begeleider te zoeken naar gaatjes/oplossingen in de situatie. Dit heet: mediërend leren. De begeleider stimuleert met ontwikkelingsgerichte interactie de cognitieve functies (hoe kun je bijvoorbeeld het beste woordjes leren/een samenvatting maken). Deze manier van denken over begeleiding heeft als voordeel dat elke leerling ontwikkelingsmogelijkheden heeft.  Kinderen met en zonder ontwikkelingsachterstand of -voorsprong kunnen hiervan profiteren. Begeleiding bij Project Study kan dus voor verschillende doelen worden ingezet.

Mediërend leren heeft een wetenschappelijke basis (er is dus onderzoek naar gedaan) en behoort tot de positieve ontwikkelingspsychologie, meer specifiek tot het sociaal constructivisme. Het sociaal constructivisme gaat ervan uit dat mensen samen meer kunnen leren dan alleen (daarom heeft samen leren bij Project Study dus zin). Bij mediërend leren wordt gebruik gemaakt van de theorie van structurele, cognitieve modificatie. De kern van deze theorie is dat het mogelijk is de structuur van de hersenen te veranderen door het aanbieden van gemedieerde (met de begeleider als tussenpersoon) leerervaringen. Hierbij staat de begeleider tussen de leerling en zijn of haar taak (het huis- en leerwerk). In deze samenwerking wordt rekening gehouden met de zone van naaste ontwikkeling van de leerling.  De zone van naaste ontwikkeling is het niveau dat een leerling nog net niet aan kan op eigen kracht.

 voorbeeld: bij het maken van een wiskundesom is het belangrijk om te weten wát je snapt en wat je nog niet snapt. De begeleider kan dan beter hulp bieden die bij jou manier van denken past.

 Een belangrijk onderdeel van mediërend leren is dat het belangrijk is dat er een wederkerige relatie ontstaan tussen leerling en begeleider. Dit vereist wederzijdse betrokkenheid. Deze relatie is een belangrijke voorwaarde om andere vaardigheden te ontwikkelen (we vinden het dus belangrijk om in een kleine groep te werken, zodat we je goed leren kennen). Om dingen aan te leren heb je vaardigheden nodig. Dit wordt vaak ‘leren leren’ genoemd.

 

leren leren’/leervaardigheden aanleren

Bij leervaardigheden gaat het om de vaardigheden die belangrijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. Hierbij zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie belangrijk. Daarbij is het belangrijk dat je een goede verdeling in de tijd kunt maken (werken volgens een plan/planning) en dat je verschillende leerstrategieën in kunt zetten. Daarnaast is het belangrijk dat je kunt reflecteren op je leergedrag, zodat je waar nodig veranderingen kunt maken.

We kunnen onderscheid maken tussen:


cognitieve vaardigheden

Vaardigheden die je kunt gebruiken om nieuwe kennis aan te leren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan samenvatten, woordjes leren.

affectieve vaardigheden

De manier waarop jij over jezelf denkt in relatie tot leren.

  • om kunnen gaan met kritiek

  • jezelf kunnen motiveren

metacognitieve vaardigheden

Kennis en vaardigheden om het eigen denken en handelen te sturen en controleren.

Hierbij kun je de volgende vaardigheden inzetten:

  • Wat wordt er van me verwacht (taakanalyse)

  • Wat weet ik al? (voorkennis activeren)

  • Wat moet ik bereiken (doelen stellen)

  • Hoe ga ik de taak aanpakken (plannen)

  • jezelf in de gaten houden (monitoren)

  • Heb ik mijn doel bereikt? (zelf-evaluatie)

  • Reflectie op jezelf (recaputilatie en terugkijken)

 

 

Leren leren | Talentstimuleren.nl. (z.d.). Geraadpleegd op 17 oktober 2022, van https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/doelen-verrijkend-onderwijs/leren-leren

 Loo, F. van & Doorn, E. van. (2019, april). Mediërend Leren (1ste editie). Boom Lemma.

 Zone van naaste ontwikkeling. (z.d.). Geraadpleegd op 17 oktober 2022, van https://wij-leren.nl/zone-van-naaste-ontwikkeling.php

Contact

06 50560957

info@project-study.nl

Diensten

Over ons

Project Study 2023